Tematyka i mówca

 

Drugie Międzynarodowe Rzymskie Spotkanie Mężczyzn, „Pater Efficiendi” 13-17 października 2021 r.

Zgłaszam udział w Konferencji

Pater Efficiendi
Św. Józef jako przykład integralności Ojca…

Wierność – wypełnianie woli Bożej – świadectwo

Czystość (serce, umysł i ciało) – w tym problem z pornografią seksualną – świadectwo

Ludzie ciszy – bohater drugiego planu

Odważny ojciec (pater cum animo efficiendi) (Pater Efficiendi) „Ojciec skuteczny” „Ojciec skuteczny” (dokument „Twórczo odważny ojciec”)

Cień Ojca Niebieskiego

Zgłaszam udział w Konferencji