Prijavnica

Skupna namestitev:
(dostop do metro + dostop do največ 30 minut)
Casa de Osso – Rome
Via di Val Cannuta, 134,
00166 Roma RM


Stroški nastanitve / gostinstva / donacije.

Plačila v EUR se lahko usmerijo na račun:
45 1950 0001 2006 0066 8418 0004 EUR
(SWIFT/BIC Idea Bank S.A.: IEEAPLPA)
Združenje sv. Jožefovih moških
ul. Zamoyskiego 2, 30-523 Krakov
Naslov: ROME2018.INFO – Ime in priimek

 

Payments also acailable to our account  by conotoxia transfer

ali pa ga naredite skozi DotPay.

Poravnava transakcij s kreditno kartico in e-prenosom poteka preko Dotpay.pl

Plačilo

Prispevek prek Dotpayja soglaša z obdelavo njegovih osebnih podatkov s strani Dotpay za namene plačila v skladu z Zakonom z dne 29. avgusta 1997 o varstvu osebnih podatkov, Dz. 1997, št. 133, točka 883 s poznejšimi spremembami.