Reģistrācijas forma

Koplietošanas naktsmītnes:
(piekļuve metro + piekļuvei maks. 30 minūtes)
Casa de Osso – Rome
Via di Val Cannuta, 134,
00166 Roma RM


Maksa par izmitināšanu / ēdināšanu / ziedojumiem.

Maksājumus eiro var pārskaitīt uz kontu:
45 1950 0001 2006 0066 8418 0004 EUR
(SWIFT/BIC Idea Bank S.A.: IEEAPLPA)
Sv. Jāzepa vīriešu asociācija
ul. Zamoyskiego 2, 30-523 Kraków
Nosaukums: ROME2018.INFO – vārds un uzvārds

Payments also acailable to our account  by conotoxia transfer

vai padarīt to caur DotPay.

Darījumu norēķini ar kredītkarti un e-pārskaitījumu tiek veikti, izmantojot Dotpay.pl

Maksājums

Iesniedzējs, izmantojot Dotpay, piekrīt, ka Dotpay izmanto viņa personas datus, lai veiktu Maksājumu saskaņā ar 1997. gada 29. augusta Likumu par personas datu aizsardzību, Dz. 1997, Nr. 133, 883. postenis ar vēlākām izmaiņām.