Inschrijfformulier

Gedeelde accommodatie:
(toegang met de metro + toegang max. 30 minuten)
Casa de Osso – Rome
Via di Val Cannuta, 134,
00166 Roma RM


Kosten voor accommodatie / catering / donaties.

Betalingen in EURO kunnen worden gestort op de rekening:
45 1950 0001 2006 0066 8418 0004 EUR
(SWIFT/BIC Idea Bank S.A.: IEEAPLPA)
Vereniging van Sint-Jozefsmensen
ul. Zamoyskiego 2, 30-523 Krakau
Titel: ROME2018.INFO – Naam en achternaam
of maak het door DotPay.

Payments also acailable to our account  by conotoxia transfer

Vereffening van transacties per creditcard en e-transfer vindt plaats via Dotpay.pl

Betaling

De bijdrager via Dotpay stemt in met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door Dotpay met het oog op het verrichten van de betaling in overeenstemming met de wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, Dz. 1997, No. 133, item 883 met latere wijzigingen.