Odstąpienie od Rejestracji, reklamacje.

Odstąpienie od Rejestracji, reklamacje.

Rejestrującemu udział w Konferencji przysługuje prawo rezygnacji z udziału.
Rezygnację należy zgłaszać mailowo na adres: info@catholicmen.info

  • Rezygnacja na 4 tygodnie (lub więcej) przed konferencją umożliwia zwrot poniesionej opłaty (bądź zaliczki) w całości.
  • Rezygnacja na 2 tygodnie (lub więcej) przed konferencją umożliwia zwrot 70% poniesionej opłaty (bądź zaliczki).
  • Rezygnacja na 1 tydzień (lub więcej) przed konferencją umożliwia zwrot 50% poniesionej opłaty (bądź zaliczki).
  • Rezygnacja na 3 dni (lub więcej) przed konferencją umożliwia zwrot 30% poniesionej opłaty (bądź zaliczki).
  • Rezygnacja na mniej niż 3 dni przed konferencją nie gwarantuje zwrotu poniesionej opłaty.

Zwroty realizowane są z zasady tym samym kanałem, co płatność chyba, że strony postanowią inaczej.

Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: complaint@catholicmen.info