Tematyka i mówca

 

Drugie Międzynarodowe Rzymskie Spotkanie Mężczyzn, „Pater Efficiendi” 13-17 października 2021 r.

Zgłaszam udział w Konferencji

Fr.EzraSullivan.jpg

Ezra Sullivan, O.P, jest dominikańskim księdzem i pełnoetatowym profesorem bioetyki i psychologii na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, Angelicum. Jest autorem Habits and Holiness: Ethics, Theology and Biopsychology (CUA Press 2021) i Heroic Habits (TAN 2021) oraz nadchodzącej książki Un Sacerdote per Sempre (Werona 2022). Oprócz nauczania i pisania, ks. Ezra wygłasza konferencje i rekolekcje na całym świecie i od czasu do czasu można go zobaczyć na kanałach EWTN

Card.Tagle.jpgCardinal Louis Antonio Gokim Tagle,

Prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów,  emerytowany arcybiskup metropolita Manili, urodził się 21 czerwca 1957 r. w Manili na Filipinach. Od maja 2015 Prezes Caritas Internationalis.
8 grudnia 2019 r. papież Franciszek mianował go prefektem Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Utworzony i ogłoszony kardynałem przez Benedykta XVI na konsystorzu w dniu 24 listopada 2012 r. Tytułu San Felice da Cantalice a Centocelle (św. Feliks z Cantalice a Centocelle).

PinoScafuro.jpg


PINO SCAFURO

urodził się w Buenos Aires w Argentynie w 1965 roku. Jest żonaty z Cariną, ma dwoje dzieci, Dantego i Caterinę. Ukończył Psychologię ze specjalizacją Doradztwo Pastoralne, Analiza Transakcyjna i Logoterapia. Jest przedsiębiorcą przemysłowym. Charis Moderator.

Tematy prelekcji:

  • Bóg Ojciec i ludzkie ojcostwo – Ezra Sullivan, O.P
  • Św. Józef: wzór dla Chrystusa i nasz wzór – Ezra Sullivan, O.P
  • Święta męskość i nowoczesny feminizm – Ezra Sullivan, O.P
  • Powołanie każdego człowieka do bycia kapłanem, prorokiem i królem – Ezra Sullivan, O.P
  • Świadectwo – (Pino Scafuro – moderator Charis)
  • Cień Ojca Niebieskiego (kardynał Tagle)

Zgłaszam udział w Konferencji