Zgłoszenia na konferencję

Wspólne zakwaterowanie:
(dojazd metrem + dojście max 30 minut)
Casa de Osso – Rome
Via di Val Cannuta, 134,
00166 Roma RM


Opłaty za noclegi / catering / darowizny.

Wpłaty w EURO można kierować na konto:
45 1950 0001 2006 0066 8418 0004 EUR
(SWIFT/BIC Idea Bank S.A.: IEEAPLPA)
Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa
ul. Zamoyskiego 2, 30-523 Kraków
Tytułem: ROME2018.INFO – Imię i Nazwisko

Wpłaty możliwe na nasze konto również za pośrednictwem serwisu Cinkciarz
Payments also acailable to our account  by conotoxia transfer

lub dokonywać poprzez serwis DotPay.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl / Settlement of transactions by credit card and e-transfer are carried out via Dotpay.pl

Płatność

Wpłacający poprzez Dotpay wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dotpay na potrzeby realizacji Płatności zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.