Umik iz prijave, pritožbe.

Registracijski zavezanci, ki sodelujejo na konferenci, imajo pravico odstopiti od sodelovanja.
Odstopanje je treba sporočiti po elektronski pošti na: info@catholicmen.info

Odpoved za 4 tedne (ali več) pred konferenco vam omogoča, da v celoti plačate pristojbino (ali predujem).
Odpoved 2 tedna (ali več) pred konferenco vam omogoča povračilo 70% nastale pristojbine (ali predplačila).
Odpoved za en teden (ali več) pred konferenco vam omogoča plačilo 50% nastale pristojbine (ali predplačila).
Odstop za 3 dni (ali več) pred konferenco vam omogoča, da vrnete 30% nastale pristojbine (ali predplačila).
Odstop, ki je manj kot 3 dni pred konferenco, ne zagotavlja vračila pristojbine.
Vračila se običajno opravijo z uporabo istega kanala kot plačilo, razen če se stranke ne odločijo drugače.

Pritožbe je treba sporočiti po elektronski pošti na naslov info@catholicmen.info